השירותים שלנו

חיזוי קרינה

חיזוי הקרינה נותן אפשרות לקבל תמונה רחבה על המקומות בהן יכולות להיווצר סיכונים הכרוכים בקרינה זו.

פתרונות מיגון

ההתמצאות הרחבה בכל היבטי הקרינה (חיזוי, מדידה, תכנון), מעניקה לנו, יכולת יוצאת דופן לזהות את מקור הקרינה ולספק מיגון מקיף ומקצועי.

מדידת קרינה

התפוצה הגדולה של מקורות פולטי קרינה, מעלה חשש בנוגע לבטיחות שלנו ושל ילדינו ונוצר הצורך לאמוד את עוצמת השדות אליהם אנו חשופים.